„Wirtu@lni-Re@lni” to projekt realizowany w partnerstwie z Akademią Pomorską w Słupsku, który odpowiada na problem rosnącego zjawiska mowy nienawiści i działań dyskryminacyjnych, które przekładają się na wzrost przestępstw motywowanych nienawiścią. Poprzez realizację szkoły tolerancji, warsztatów uwrażliwiających, Żywej Biblioteki, wystaw ma na celu przeciwdziałanie rozpowszechnianiu mowy nienawiści.

Zaplanowane działania prowadzą do wzmocnienia odwagi cywilnej w występowaniu przeciwko aktom dyskryminacji i wskazują możliwości wpływania na zmianę relacji międzyludzkich. Adresatami działań są liderzy lokalni z małych miejscowości województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz osoby zainteresowane działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści i dyskryminacji bez względu na jej formę, a także studenci Akademii Pomorskiej.

Uczestnicy Projektu

Projekt „Wirtu@lni-Re@lni” skierowany jest do studentów Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz liderów lokalnych, czyli osób z organizacji pozarządowych, szkół, bibliotek, domów kultury z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, którzy będą liderami projektu w swoich miejscowościach i aktywnie włączą się w prowadzone działania projektowe.

Żywa Biblioteka w Gdańsku

Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka,  grudnia 2015r. w bibliotece Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się kolejna Żywa Biblioteka.  Tym razem Księgozbiór tworzyło 18 Żywych Książek: Ateista, Białorusinka, Gej, Gej, Kolumbijka, Lesbijka, Mama dziecka z Zespołem Tourette'a, Niemiec, Niemka, Osoba transpłciowa z niepełnosprawnością, Rom, Rosjanin, Seniorka, Trzeźwiejący alkoholik, Trzeźwy alkoholik, Ukrainka, Ukrainka, Żyd. Każdą z Żywych Książek można było wypożyczyć na 30 minutową rozmowę.  W Żywej Bibliotece wzięło udział ok. 100 osób,...

Wystawa "Ofiary mowy nienawiści"

Przedstawiamy historie osób, które doświadczyły i doświadczają mowy nienawiści. Od nieznajomych, przyjaciół, rodziny.  W swojej miejscowości, pracy, w domu. Za to kim są, a nie za to co zrobili. Mowa nienawiści (ang. hate speech) to używanie słów w celu znieważenia, pomówienia lub rozbudzenia nienawiści wobec osoby lub grupy osób. Jest ona narzędziem dyskryminacji ze względu na różne cechy, takie jak: rasa (rasizm), pochodzenie etniczne (ksenofobia), narodowość (szowinizm), płeć (seksizm), tożsamość płciowa (transfobia), orientacja psychoseksualna (homofobia,...

Listopad miesiącem Żywych Bibliotek

Człowiek jest jak książka...Większość  ludzi widzi tylko okładkę, mniejszość czyta wstęp, wielu wierzy tylko krytykom, nieliczni poznają treść. W listopadzie odbędzie się aż 8 Żywych Bibliotek w miejscowościach, w których realizujemy projekt. Będzie zatem bardzo dużo okazji do rozmów, spotkań i przemysleń na temat funkcjonujacych stereotypów, które często kształtują nasze postrzeganie innych osób.  Gdzie i kiedy otwarte będą Żywe Biblioteki: 18 listopada 2015r. - Dom Kultury w Człuchowie 21 listopada 2015r.  - Dom Kultury w...